Team

Tessa van Schie

Na lang als 1e graads docent Nederlands en Remedial Teacher (RT) te hebben gewerkt in het voortgezet onderwijs, richtte ik in 2007 LeerZo! op. Na mijn RT-opleiding wist ik dit ik één-op-één jongeren wilde begeleiden. Mijn drijfveer is om echt aandacht te geven aan kinderen en ouders en goed te luisteren naar waar zij tegenaanlopen. Hulp die bij hen past, daarmee help ik ze mee verder. Ervaring leert dat individuele aandacht het verschil kan maken bij jongeren die vastlopen in het reguliere onderwijs, om wat voor reden dan ook. Ik ben zowel dyslexie- als dyscalculiespecialist. Voor dyslexie ontwikkelde ik een eigen methode: SLES-methode. Ik ben vooral gespecialiseerd in leerproblemen. Echter, leerproblemen zijn onlosmakelijk verbonden met sociaal-emotionele problematiek. Mijn compagnon Suzette de Bruijn-van Someren Gréve is hierin gespecialiseerd. Haar expertise helpt ook veel kinderen en ouders verder. In 2015 besloten we samen verder te gaan met LeerZo! Tot de dag van vandaag doen we dit met veel plezier. We zijn trots op LeerZo! en ons team. We hebben we al heel veel kinderen en ouders geholpen en blijven dit graag doen.

Suzette de Bruijn-van Someren Gréve

Mijn naam is Suzette de Bruijn- van Someren Gréve. Na mijn studie Orthopedagogiek deed ik mijn ervaring op in de kinderpsychiatrie. Mijn passie ligt in het helpen van kinderen, jongeren en hun ouders die door verschillende redenen vastlopen. Met onderzoek, passende begeleiding en advies streef ik ernaar om het beste uit ieder kind te halen. Flexibiliteit en samenwerking met de omgeving staan hierbij centraal. Ik wil bereiken dat mijn cliënten binnen een korte tijd een aanzienlijke verbetering van hun leefsituatie krijgen. De afgelopen jaren vergaarde ik veel kennis over cognitieve gedragtherapeutische technieken. Deze kennis pas ik toe in mijn gesprekken en behandelingen. Zodoende ben ik geregistreerd bij de vereniging voor cognitieve gedragstherapeuten. Ook ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundige (NVO) en ben ik bevoegd om EMDR uit te voeren bij kinderen en jongeren. In 2014 leerde ik Tessa van Schie kennen. Al snel kwamen we erachter dat we een complementair team vormden. In 2015 gingen we dan ook samen verder.

Evelien Kooijman

Met een warm hart voor kinderen, heb ik afgelopen jaren op verschillende plekken gewerkt. Ik heb na mijn VWO, de bachelor Pedagogische Wetenschappen gedaan en in 2015 heb ik de Master Orthopedagogiek afgerond. Ik heb in die periode werkervaring opgedaan met het begeleiden van kinderen met autisme en verstandelijke beperkingen in de motoriek- en taalontwikkeling.
Na mijn studie ben ik gaan werken als ONL dyslexiebehandelaar. Daarnaast heb ik de PABO in deeltijd gedaan om meer praktijkervaring op te doen. Ik heb invalwerk gedaan in het basisonderwijs voor de groepen 1 t/m 8 en ik heb gewerkt bij een praktijk voor Remedial Teaching.
Sinds september 2018 ben ik vol enthousiasme begonnen als orthopedagoog bij LeerZo!. Deze werkplek biedt een mooie combinatie tussen mijn twee studies. Het één-op-één begeleiding van kinderen die met leer- en/of gedragsproblemen vast lopen op school spreekt mij erg aan. Ik vind het interessant om uit te zoeken hoe zij weer aansluiting bij de groep kunnen krijgen en daardoor vaak ook meer plezier in school. Erg leuk om te zien dat kinderen door intensieve begeleiding in een korte tijd vaak enorme resultaten kunnen boeken.

Sophie Smarius

Mijn naam is Sophie Smarius en ik woon samen met mijn vriend in Amsterdam. Na mijn studie Orthopedagogiek deed ik een aantal jaren ervaring op in psychologie, pedagogiek en remedial teaching bij verschillende praktijken en instanties. Ik begeleidde kinderen die thuis of op school extra zorg en aandacht nodig hebben. Een positieve, oplossingsgerichte benadering staat hierbij centraal. Ik ben enthousiast, zorgzaam, oprecht en realistisch. Graag bied ik een luisterend oor en een veilige omgeving, zodat kinderen en ouders hun verhaal kwijtkunnen en zichzelf kunnen zijn. Mijn missie is om het gezin weer in balans te helpen en met een gerust hart de deur uit te zien lopen. Acceptatie en vertrouwen zijn hierin voor mij kernbegrippen.
Naast mijn werk als orthopedagoog heb ik een speciale interesse in rouw en verlies. Sinds 2016 zet ik mij in voor diverse organisaties. Ik begeleid en ondersteun lotgenotengroepen op het gebied van rouw. Ook volgde ik diverse cursussen om me te blijven ontwikkelen als mens en orthopedagoog. Zo ben ik in opleiding tot cognitief gedragstherapeut en ben ik gecertificeerd mindfulnesstrainer.

Eva Wijers

Mijn naam is Eva Wijers. Na mijn studie Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam werkte ik een aantal jaren met veel plezier als jeugdzorgwerker. Ik begon mij steeds vaker af te vragen hoe het komt dat mensen doen zoals zij doen. En realiseerde me dat ik behoefte had aan meer verdieping binnen het vakgebied. Daarom deed ik de master Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek aan de VU. Deze master heb ik in 2019 afgerond. Sinds januari 2020 werk ik voor LeerZo! Samen met kinderen, ouders en collega’s onderzoek en ontdek ik wat de onderliggende behoeften van het kind zijn of hoe een fijnere opvoedingsomgeving eruitziet. Dat is wat ik het allerliefste doe. Door naast het kind te staan, maken we van kleine stapjes samen reuzensprongen.

Claire Kayser

Ik ben Claire Kayser. Met veel plezier werk ik als orthopedagoog bij LeerZo! Door goed te observeren en te luisteren naar de mensen tegenover mij, probeer ik de diepere lagen onder problemen te ontdekken. Veiligheid, vertrouwen en een ontspannen sfeer vind ik belangrijk, waarbij ik ook graag creatief met kinderen aan de slag ga. Ik betrek graag het hele systeem, want zowel het kind, de ouders, de familie, als de leerkrachten oefenen invloed op elkaar uit. Mijn uitdaging is om te zorgen dat iedereen in zijn kracht komt te staan. Zodat ze als elkaar onderling versterkend systeem samen verder kunnen.
Tijdens mijn studie Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam en de Master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam heb ik de basisprincipes geleerd van de orthopedagogiek, maar in mijn stages in binnen- en buitenland heb ik vooral geleerd wat het vak van de orthopedagoog inhoudt. Nu ben ik mij verder aan het verdiepen in de richting van de systeemtherapie.

Anne-Marijn

Anne-Marijn Dalenoord

Gedurende de bachelor Pedagogiek aan de HvA heb ik diverse stages gelopen in zowel het onderwijs als de GGZ. Ik merkte dat ik op zoek was naar meer uitdaging binnen het werkveld. Na het afronden van de opleiding heb ik dan ook de premaster- en daarna de master Orthopedagogiek aan de UvA gevolgd. Het samen met een kind of jongere die vastloopt werken aan een oplossing vanuit zijn of haar sterke kanten met een positieve blik is iets wat bij mij voorop staat. Met veel toewijding en open houding probeer ik iedere keer weer goed aan te sluiten bij de behoeftes van het kind, want ieder kind is uniek. Sinds maart 2021 werk ik voor LeerZo! en zet ik mij met veel plezier in om kinderen en jongeren te ondersteunen op zowel sociaal-emotioneel als didactisch vlak.

Sophie Driessen

Tijdens mijn studie Pedagogische Wetenschappen wist ik meteen dat mijn passie binnen de orthopedagogiek ligt. Ik ben dan ook direct begonnen met het opdoen van ervaring in het begeleiden van kinderen en gezinnen met verschillende hulpvragen, op zowel het gebied van sociaal-emotionele problematiek als onderwijs- leerproblemen. Zo kwam ik tijdens mijn Master Orthopedagogiek aan de UvA ook in aanraking met LeerZo!. Hier heb ik als student met zo veel plezier gewerkt, dat ik hier na mijn afstuderen als orthopedagoog aan de slag ben gegaan. Ik vind het belangrijk om in het contact naast de kinderen, jongeren en gezinnen te staan en hierbij een positieve houding te hebben. Hierbij kijk ik voornamelijk naar de sterke en positieve kanten, om hierbij aan te sluiten en deze uiteindelijk te versterken/vergroten. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat er bij mij een plek is waar het kind zichzelf kan en mag zijn, zich gehoord voelt en zich bovenal ook veilig voelt. Dat is waarvoor ik elke dag weer met plezier en enthousiasme naar mijn werk toe ga.

Lili Collot d'Escury

De onbevangenheid en puurheid van kinderen en jongeren hebben mij vanaf jongs af aan gemotiveerd om mij te verdiepen in methodes om hen te begrijpen en ondersteunen. Zo heb ik na mijn Bachelor Toegepaste Psychologie (specialisatie: onderwijs en ontwikkeling) ook de Pre-master Psychologie en Master Child- and Adolescent Psychology afgerond. Nu mag ik mijzelf sinds 2019 psycholoog (kind- en jeugd) noemen. Hiernaast heb ik bij organisaties gewerkt die zich focussen op het bevorderen van de mentale gezondheid van kinderen, zoals de Kindertelefoon. Met een niet-veroordelende houding en oprechte interesse in kinderen zorg ik voor een toegankelijke begeleiding waarin zij zich gehoord voelen. Kinderen groeien het meest wanneer zij zich op hun gemak voelen, zowel binnen een begeleiding als met zichzelf. Vandaar dat ik vanuit positieve psychologie veel waarde hecht aan acceptatie om moeilijkheden of problemen te omarmen. Zo kan er met een frisse blik worden gefocust op een positieve ontwikkeling. Op deze manier werk ik graag elke dag aan het ondersteunen van jongeren in hun zelfredzaamheid en het zo krachtig mogelijk in hun leven staan.

Nienke Botman

Na mijn stage ben ik bij LeerZo! blijven werken als Orthopedagoog. Ik had het zo naar mijn zin dat ik nog geen afscheid kon nemen en gelukkig LeerZo! ook niet van mij. Na mijn bachelor Universitaire Pabo en master Orthopedagogiek, ben ik nu werkzaam als orthopedagoog, maar ook als juf groep in 8. Ik vind deze combinatie heel erg fijn, omdat het elkaar op allerlei gebieden overlapt en aanvult. Ik vind het belangrijk op met een positieve blik en in samenwerking met de cliënt, ouders en/of school ervoor te zorgen dat ieder kind optimaal tot groei komt en zijn of haar talenten leert ontdekken. Ik vind het belangrijk om naast het kind te gaan staan en ben voor hoge verwachtingen. Ik geloof dat op deze manier ieder kind tot groei komt op zijn of haar eigen manier en eigen tempo.

foto_Nadia_website

Nadia Bronmeijer

Toen ik klaar was met de lerarenopleiding en al heel wat klassen had gezien, merkte ik dat ik het vooral leuk vond om leerlingen individueel te helpen. En dan niet alleen met rekenen of taal, maar ook met concentreren of hoe je een taak aanpakt. Daarom ben ik de studie orthopedagogiek gaan doen. LeerZo! is voor mij de perfecte combinatie tussen het ondersteunen van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Mijn doel is om met het kind, ouders en de school te ontdekken wat er precies speelt en hoe we voor de best mogelijke leer- en leefomgeving kunnen zorgen.

foto_Puck_website

Puck Bouwens

Op een positieve manier kinderen vooruit helpen in hun ontwikkeling is wat ik het liefste doe! De keuze voor een studie was voor mij dan ook snel gemaakt. In Utrecht heb ik de bachelor Pedagogische Wetenschappen afgerond en daarna ging ik op zoek naar meer verdieping in de master Forensische Orthopedagogiek aan de UvA. Na mijn studie ben ik een aantal jaar met plezier werkzaam geweest als gedragswetenschapper in de jeugdzorg. Toch kwam ik tot de conclusie dat ik het ondersteunen op een laagdrempelige, positieve manier en het persoonlijk contact met de kinderen miste in mijn werk. Bij LeerZo! doe ik dit nu elke dag en is het voor mij duidelijk geworden dat ik daar de meeste energie van krijg. Ik vind het belangrijk om samen met het kind én belangrijke anderen te zoeken naar de best passende oplossingen in lastige situaties. Daarnaast hecht ik veel waarde aan een positieve en veilige behandelsfeer, welke ik creëer door vooral de krachten van het kind en belangrijke anderen te onderzoeken en te benutten. Ik ben ervan overtuigd dat vanuit die positiviteit een kind in korte tijd grote sprongen vooruit kan maken!

Foto website Emilie

Emilie van de Graaff

Mijn naam is Emilie van de Graaff. Al van jongs af aan wist ik dat ik later met kinderen wilde werken. Ik ben daarom ook Orthopedagogiek gaan studeren. Na mijn master Orthopedagogiek in Leiden ben ik begonnen als orthopedagoog op een middelbare school in Noordwijk. Hier, en gedurende mijn stage, heb ik veel gewerkt met kinderen van alle leeftijden met diverse sociaal-emotionele problemen en problemen met executieve functies. Ik vind het belangrijk een kind of adolescent op zijn gemak te stellen en ik probeer hier voor te zorgen door kinderen met een open, oprechte houding en wat speelsheid te benaderen en zo aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind. Ik probeer altijd realistisch en optimistisch te zijn tegenover kinderen en ouders, omdat ik hoop dat ze zich op die manier gesteund voelen en tegelijkertijd weten waar ze aan toe zijn. Kinderen blijer zien worden is iets waarvan ik veel energie krijg, en waardoor ik elke dag blij naar werk ga!

Maxime_website

Maxime Meijer

Ik ben Maxime en de spin in het web bij LeerZo! Als office-manager probeer ik er zoveel mogelijk voor iedereen te zijn en te zorgen dat het op de achtergrond op rolletjes blijft lopen. Dit voor zowel het management, het team en de klant natuurlijk. Mijn doel is om de orthopedagogen te ontlasten waardoor zij meer focus en energie hebben voor de kids! Ik ben altijd dol op kinderen geweest en vindt het fantastisch werk wat LeerZo! levert. Het is dan ook superleuk om het één en ander mee te krijgen en te leren van het vak.

Neem direct contact op

info@leerzo.nl
Tessa van Schie: 06-51788788
Suzette de Bruijn: 06-28950218

LeerZo! Amsterdam Zuid
Olympiaplein 96
1076 AJ Amsterdam